การสมัครสมาชิก

  • เมื่อเข้ามาหน้าจอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ ลงทะเบียน ” รอสักครู่จะมีข้อความส่งไปยังอีเมล์

started00
  • เมื่อได้ข้อความในอีเมล์ของคุณแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม “ Verify Email ” เมื่อกดปุ่มเสร็จแล้วจะพาคุณไปยังหน้า “ เข้าสู่ระบบ ”

started01
  • เมื่อคุณกรอกข้อมูลเพื่อทำการเข้าสู่ระบบเสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงให้คุณกดปุ่ม “ สร้างร้านค้าใหม่ ”

started04
  • เมื่อคุณกรอกข้อมูลเรียบร้อย ถือว่าเสร็จในการตั้งค่าข้อมูลร้านใหม่ จากนั้นกด “ DONE ” เพื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรม COCOPAYDAY

started02
  • หน้าจอจะแสดงภาพรวมระบบเป็นหน้าแรกสำหรับการเข้าสู่โปรแกรม

started02